31 mrt 2011 14:30

Jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst Pensioenen

5 voor 12 voor de pensioenbonus!

De toegang tot het gerecht is gelijk voor alle gepensioneerden, … maar niet voor de gepensioneerde ambtenaren!

Strijd tegen de armoede - Ombudsman Pensioenen aan de basis van ambtshalve onderzoek van de IGO voor vervroegd gepensioneerden!

5 voor 12 voor de pensioenbonus! De toegang tot het gerecht is gelijk voor alle gepensioneerden, … maar niet voor de gepensioneerde ambtenaren! Strijd tegen de armoede - Ombudsman Pensioenen aan de basis van ambtshalve onderzoek van de IGO voor vervroegd gepensioneerden!

De Ombudsmannen voor de Pensioenen stellen op woensdag 13 april 2011 het Jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst Pensioenen voor op een persconferentie. Tijdens de persconferentie zullen zij tekst en uitleg geven over hun ietwat provocerende slagzinnen evenals over enkele van hun meest sprekende aanbevelingen en suggesties. De persconferentie heeft plaats in de vergaderzaal van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, WTC III, 2° verdieping, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel op woensdag 13 april e.k. om 10.30 u. Inschrijven voor de persconferentie verplicht: op het telefoonnummer 02/ 274.19.80 per fax op het nummer 02/ 274.19.99 per e-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be