24 apr 2012 02:15

Jaarverslag 2011 : Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wil ‘stakeholders’ meer betrekken bij zijn studies

Met zijn wetenschappelijk studies wil het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) advies verlenen over de organisatie en financiering van een kwaliteitsvolle en doeltreffende gezondheidszorg. Zijn studies zullen echter weinig impact hebben als hun resultaat te weinig rekening houdt met de realiteit op het terrein. Daarom wil het KCE degenen die rechtstreeks belang hebben bij het studieonderwerp, de zgn. ‘stakeholders’, nog meer systematisch betrekken bij zijn studies. Dit ‘stakeholder involvement’ vormt de rode draad van het KCE-jaarverslag 2011.

Uiteraard kan je een goed beleidsadvies niet gewoon ‘democratisch’ door alle stakeholders laten opmaken. Voor een onafhankelijke, wetenschappelijke instelling als het KCE houdt verregaand overleg met partijen die een bijzonder belang hebben bij een studieonderwerp, ook een risico in. Het KCE ontwikkelde daarom overlegmethodes (KCE-rapport 174, 2012), zodat de spelregels en de resultaten die kunnen worden verwacht voor iedereen duidelijk zijn. Het liet zich hiervoor inspireren door buurlanden Frankrijk, Duitsland en Groot Brittannië. Daar betrekken gelijkaardige agentschappen stakeholders, waaronder patiënten-burgers, bij hun beleidsadviezen.

Raf Mertens, algemeen directeur: “Het raadplegen van patiënten is bij ons een vrij nieuw idee. In ons land beschikken we niet over de middelen om zulke complexe overlegprocessen te organiseren, maar we zullen in de toekomst veel verder moeten gaan dan tot nu toe het geval was.”

De bevoegde ministers Onkelinx (federaal), Tillieux en Vandeurzen (regionaal), die in het jaarverslag werden geïnterviewd, reageerden alvast positief. Minister Onkelinx: “Tot voor kort beschouwde men de mutualiteiten zo’n beetje als de vakbonden van de patiënten. Maar de mutualiteiten zijn allrounders. De samenwerking met patiëntenverenigingen is een nieuwe vorm van dialoog en daar kan ik me alleen maar over verheugen.” Minister Vandeurzen: “In aanloop tot nieuw of gewijzigd beleid consulteren wij al regelmatig patiënten en hun organisaties, in het bijzonder het Vlaams Patiëntenplatform. Toch stellen we nog heel vaak vast dat de vertegenwoordiging van patiënten moet versterkt worden opdat ze hun taak als nieuwe partner in het gezondheidszorgbeleid zouden aankunnen .”

Wie zijn de belangrijkste stakeholders in het gezondheidszorgbeleid?

  • de politieke beleidsmakers
  • de technisch/administratieve beleidsmakers: RIZIV, FODs, enz.
  • de mutualiteiten
  • de zorgverleners en hun representatieve organisaties
  • de medisch-farmaceutische industrie
  • de patiënten en burgers-patiënten
  • de media