05 apr 2012 12:02

Jaarverslag 2011 van de Fiscale Bemiddelingsdienst

Jaarverslag 2011 van de Fiscale Bemiddelingsdienst online.

Het jaarverslag van de Fiscale Bemiddelingsdienst is elektronisch beschikbaar onder http://minfin.fgov.be/portail2/fiscal-intermediary/nl/downloads/rapport-annuel-2011.pdf.

Deze dienst is operationeel sinds 1 juni 2010 en er worden bemiddelingsaanvragen zowel inzake taxatie als inzake invordering behandeld.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 mei 2007 worden de activiteiten van de Fiscale Bemiddelingsdienst in een jaarverslag opgenomen.

Het jaarverslag 2010 sloeg op een onvolledig werkingsjaar.

Het huidige jaarverslag spreekt voor de eerste keer over een volledig jaar, vermits er de bemiddelingsaanvragen in worden geanalyseerd die zijn ontvangen en behandeld van 1 januari 2011 tot 31 december 2011.

Bovenop de analyse van de ingediende bemiddelingsaanvragen bevat het verslag ook de aanbevelingen die het Bemiddelingscollege nuttig vond om te verwoorden alsook het gevolg dat door de fiscale administraties werd gegeven aan de aanbevelingen die opgenomen waren in het jaarverslag 2010.