13 jul 2012 12:55

Jaarverslag 2011 van de FOD Financiën

De FOD Financiën publiceert vandaag zijn Jaarverslag 2011.
Het is elektronisch beschikbaar via http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/publications/report-2011.htm. 

Alles is ondergebracht in 6 hoofdstukken waarin de FOD Financiën telkens weer een andere rol vervult.
De FOD Financiën als werkgever, als dienstverlener, als resultaatgerichte organisatie, als bewaker en scheidsrechter, als beheerder van het geld en de goederen van de Staat en als organisatie met maatschappelijke verantwoordelijkheid komen aan bod.

De combinatie van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte en het steeds groeiende succes van Tax-on-web zorgde er niet alleen voor dat in 2011 voor het eerst ruim meer dan de helft van de 6.800.000 burgers geen papieren aangifte in de personenbelasting meer indienden maar ook dat de FOD Financiën in 2011 voor datzelfde aanslagjaar 2011 een recordaantal afrekeningen verstuurde.
Het is ongetwijfeld het meest markante feit in 2011.