26 apr 2012 17:57

Jaarverslag 2011 van de Intergouvernementele preventiecel

De ministerraad neemt kennis genomen van het jaarverslag 2011 van de Intergouvernementele preventiecel (IPC), dat minister van Middenstand, KMO, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle heeft voorgesteld.

De IPC neemt deel aan de coördinatie van de strijd tegen de economische fraude die bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is ingesteld.

In 2011 heeft de Intergouvernementele preventiecel zijn opdracht verdergezet. Hij schonk bijzondere aandacht aan:

controlediensten

erkenningsvoorwaarden

  • het toezicht op de rapportering van de betaalorganen aan de IPC
  • het voorkomen van leemtes in de uitvoering van de controletaken en de noodzakelijke afsluiting of hernieuwing van protocollen tussen de betaalorganen en de controlerende diensten
  • het verzekeren van een goed overleg tussen de betaalorganen en de
  • de controle of de betaalorganen blijven voldoen aan de
  • de uitvoering van preventieve IPC-controlemissies ter plaatse in de
  • gevoelige sectoren en hun opvolging
  • de voorbereiding en coördinatie van de EU-controlemissies

De belangrijkste taak van de IPC is om tekorten bij de uitvoering en de controle van de EU-landbouwuitgaven preventief op te sporen en indien nodig bij te sturen. De IPC werd opgericht met het protocol over de controle op de uitgaven ten laste van de EOGFL-garantie tussen de federale betaalorganen en de respectievelijke controlediensten.

EOGFL staat voor Europees oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw.

 

 

 

 

, dans l'adaptation des mesures de contrôle.

La CIP a été créée dans le cadre du protocole relatif au contrôle des dépenses à charge du FEOGA-Garantie, conclu entre les organismes payeurs fédéraux et les services de contrôle respectifs, approuvé par le Conseil des ministres du 25 octobre 1996.

FEOGA = Fonds européen d'orientation et de garantie pour l'agriculture.