26 jul 2012 11:45

Jaarverslag 2011 van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

De Nationale Kas voor Oorlogspensioenen heeft haar Jaarverslag over 2011 gepubliceerd. De Nationale Kas voor Oorlogspensioenen is opgericht in 1925 en wordt beheerd door de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de FOD Financiën. 

In de loop van 2011 betaalde de kas 171,7 miljoen € oorlogspensioenen en –renten.tegenover 182,5 miljoen een jaar eerder of 5,9 % minder.
Einde 2011 waren er 107.833 uitbetaalde pensioenen en renten tegenover 116.876 in 2010.

Nog amper 419 daarvan hebben betrekking op de oorlog 1914-1918, allen uitbetaald aan weduwen en wezen met uitzondering van 6 burgerlijke slachtoffers.
In 12 van de 17 categorieën van deze pensioenen en renten staat jammer genoeg de vermelding “Er zijn geen rechthebbenden meer”.

De belangrijkste groep vormen de pensioenen en renten van de oorlog 1940-1945. Op 31 december 2011 waren er 71.872 pensioenen en renten, maar ook daar vormen de renten aan weduwen en wezen de grootste categorie.
In vergelijking met een jaar eerder neemt deze groep van pensioenen en renten van de oorlog 1940-1945 met 8.628 af.
U kunt dit jaarverslag hier raadplegen: http://www.cdvupensioenen.fgov.be/pdf/publications_jaarveslag_oorlogspensioenen_2011_NL.pdf.