05 jul 2013 11:02

Jaarverslag 2012 FOD Financiën online

De FOD Financiën publiceert vandaag zijn jaarverslag 2012. U kunt het lezen op www.jaarverslag.financien.belgium.be. Voor het eerst is dit jaarverslag volledig in een website geïntegreerd.

De rode draad is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zich  zowel vertaalt in de FOD Financiën als werkgever, als dienstverlener, als resultaatgerichte organisatie, als bewaker en scheidsrechter en als beheerder van het geld en de goederen van de Staat.

Het geeft een heel gedetailleerd en uitgebreid overzicht van alle werkzaamheden van de FOD Financiën.

Een paar markante evoluties:

  • 2012 kende een verdubbeling van het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte, er werden 1.463.775 voorstellen verstuurd en amper 74.926 daarvan moesten worden aangepast op verzoek van de belastingplichtige burger.
  • Naast de strijd tegen de namaak blijft drugstransport een hoofdbekommernis van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen. Zo onderschepte zij in 2012 een recordhoeveelheid van 18 ton cocaïne.
  • Bij de fiscale controles stellen we in 2012 twee belangrijke tendensen vast: de Algemene Administratie van de Fiscaliteit voerde minder controles uit maar ze  waren efficiënter.
  • MyMinfin, het elektronisch fiscaal platform, breidde zijn aanbod uit met het kadastraal plan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, een soort digitale kaart die toelaat om gemakkelijk percelen te identificeren en te visualiseren.
  • In 2012 maakten de Belgen op grote schaal gebruik van de belastingvermindering voor beveiliging tegen brand en inbraak: 152.000 tegenover 137.000 het jaar ervoor.
  • Als werkgever voerde de FOD Financiën in juli 2012 het telewerk in. In dit startjaar deden 229 personeelsleden regelmatig en 700 occasioneel telewerk.