18 jul 2014 13:24

Jaarverslag POD Maatschappelijke Integratie 2013: "Samen voor een nog efficiëntere dienstverlening aan de OCMW ‘s!"

In 2013 hanteerde de POD Maatschappelijke Integratie een geïntegreerde aanpak om de uitwisseling met haar partners te bevorderen en een maatschappelijk debat op gang te brengen, met slechts één doel voor ogen: de strijd tegen armoede opdrijven.

Armoede blijft een spijtige maatschappelijke realiteit: zo'n 14,8% van de Belgische bevolking leefde in 2013 nog onder de armoededrempel. Armoede treft vandaag ook de middenklasse en steeds meer kinderen ervaren armoede als een dagelijkse realiteit. Zelfs in de centrumsteden liep het aantal daklozen op en bereikte het aantal leefloongerechtigden vorig jaar een piek met 158.880 leefloners.

Al die uitdagingen ging de POD MI te lijf aan de hand van de uitvoering van haar 4de  managementplan. Met een budget van 1,7 miljard euro lanceerden we bijkomende initiatieven om het minimuminkomen op te trekken, de strijd tegen kinderarmoede op te voeren en een betere opvang voor daklozen te organiseren. Zo'n 541 miljoen euro daarvan ging naar de 152.050 leefloongerechtigden.

De toegekende  subsidies worden steeds sneller aan de OCMW ‘s uitbetaald. 2013 was dan ook het eerste volledige werkingsjaar met de NOVA PRIMAtoepassing. Deze nieuwe toepassing behandelt dagelijks duizenden aanvraagformulieren voor terugbetalingen en betekent een flinke stap vooruit qua productiviteit, betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Via webservices voert NOVA PRIMA meteen verificaties uit, waardoor de OCMW’s sneller een betrouwbaar antwoord krijgen en maandelijks worden uitbetaald.

De POD MI is dus meer dan ooit een onmisbare bondgenoot voor de OCMW's: in 2013 beantwoordde de organisatie 90% van alle vragen binnen de twee dagen en behandelde onze organisatie 40.453 vragen en verwerkte ze 27.087 oproepen. De POD MI gaf ook een concrete invulling aan de eerste fase van het grootschalige Mediprima-project:  dè hervorming betreffende medische hulp aan OCMW-klanten. Uit onze externe tevredenheidsenquête is gebleken dat de 89% van onze partners tevreden zijn over de dienstverlening van onze administratie en dan vooral over de kennis en expertise van onze medewerkers.

We voerden een doorgedreven beleid voor de aanwerving van extra statutair personeel betreft om de vaste opdrachten van de POD MI te vervullen. Dit heeft absoluut bijgedragen aan de mooie resultaten van onze organisatie en het algehele welzijn op het werk van onze 184 medewerkers, van wie 132 statutairen en 52 contractuelen. In het kader van het project ‘Het Nieuwe Werken’ werden nieuwe werkmethodes geïmplementeerd. Hiervan was onder meer het telewerken een enorme uitdaging voor onze organisatie. Door het werk op maat van onze medewerkers te organiseren, zodat ze overal, op ieder moment en vanop om het even welk toestel kunnen werken, kan onze organisatie nog flexibeler haar doelstellingen nastreven. Naast ‘anders werken’ zet de POD MI ook in op de nieuwe collaboratieve media om ‘anders met elkaar te communiceren’, om m.a.w. een gesprekscultuur te bevorderen en via moderne kanalen goede praktijken uit te wisselen.

De POD MI trok in 2013 een breed maatschappelijk debat op gang en organiseerde colloquia en conferenties met een nationale en internationale impact. Zo werd het project ‘ervaringsdeskundigen in de armoede binnen de federale overheidsdiensten’ tijdens het Europese congres van de overheidsdiensten in Vilnius bekroond als ‘best practice’. Al die bespiegelingen en thema's werden gebundeld in een boek dat 10 jaar armoedebestrijding belicht. Dit boek trekt niet alleen lessen uit het verleden, maar kijkt ook naar de toekomst.

Het jaarverslag kan geconsulteerd en besteld worden via de website van de POD MI.