12 okt 2016 17:46

Jongeren in de bres voor het klimaat - leerpraktijken voor duurzaamheid

Volgens het klimaatakkoord van Parijs zouden we de klimaatopwarming beneden de 1,5 °C moeten houden om een leefbaar klimaat en een duurzame toekomst aan de volgende  generaties na te laten. Daarom is er nood aan een maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling, en het verbreden ervan is één van de kerntaken van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. In dit kader organiseert de FRDO op vrijdag 28 oktober 2016  een forum  over educatie rond de klimaatuitdaging. Is er voldoende aandacht in het onderwijs en het vormingscircuit voor dit onderwerp? Welke educatieve hulpmiddelen en organisaties bestaan er? Hebben jongeren voldoende kennis van de klimaatuitdaging en zijn ze bezig met de transitie naar een koolstofarme samenleving?

Als spreker zullen onder andere Pieter Boussemaere (docent geschiedenis en klimaat leerkrachtenopleiding VIVES en auteur van het boek Eerste hulp bij klimaatverwarring, Joëlle van den Berg (secrétaire générale du Réseau IDée) en prof. Jean-Pascal van Ypersele (klimaatwetenschapper) van de partij zijn. De diverse onderwijsadministraties en vanzelfsprekend ook de jongeren zelf, zullen eveneens een bijdrage leveren. De ochtendsessie wordt afgesloten met een debat. In de namiddag stellen organisaties diverse concrete educatiebenaderingen, leerpraktijken en tools voor rond de klimaatproblematiek. Er is ook een  infomarkt voorzien. We sluiten af met een netwerkdrink waar de projectdragers op een informele en laagdrempelinge manier in dialoog kunnen treden met jongeren en het werkveld.
Het forum wordt georganiseerd in samenwerking met de Senaat, de Federale Dienst Klimaatverandering, de Jeugdraden en de Gemeenschappen,...  Het is bedoeld voor jeugd(organisaties), leerkrachten (al dan niet in opleiding), vormingswerkers en beleidsmedewerkers in de domeinen van onderwijs en duurzame ontwikkeling en alle andere geïnteresseerden. Meer informatie over dit forum kan u vinden op onze website (http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2810-jongeren-de-bres-voor-het-klimaat). U kan zich  (gratis) inschrijven via de link  http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/655/ . Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij Chris Schuurmans (02/743 31 50 - chris.schuurmans@frdo-cfdd.be).
We voorzien simultaanvertaling.
U zal de ochtendsessie van dit forum ook rechtstreeks via internet/streaming (via www.senate.be) kunnen volgen en achteraf zal er een videoreportage beschikbaar zijn.