12 aug 2008 18:04

Julie Fernandez Fernandez bezoekt Manufast-ABP met 303 personen met een handicap

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, Julie Fernandez Fernandez bracht vandaag een bezoek aan de Brusselse onderneming Manufast-ABP. Onder de vorm van een VZW is Manufast-ABP een sociale onderneming die commerciële activiteiten ontwikkelt die bij voorkeur worden uitgevoerd door personen met een handicap. Ze stelt 400 mensen te werk, onder wie 303 medewerkers met een handicap. De staatssecretaris is erg tevreden over de inspanningen die door Manufast-ABP worden geleverd om Personen met een handicap te werk te stellen. De onderneming toont volgens haar aan dat deze groep mensen een belangrijke meerwaarde in de arbeidsmarkt kunnen bieden.

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, Julie Fernandez Fernandez bracht vandaag een bezoek aan de Brusselse onderneming Manufast-ABP. Onder de vorm van een VZW is Manufast-ABP een sociale onderneming die commerciële activiteiten ontwikkelt die bij voorkeur worden uitgevoerd door personen met een handicap. Ze stelt 400 mensen te werk, onder wie 303 medewerkers met een handicap. De staatssecretaris is erg tevreden over de inspanningen die door Manufast-ABP worden geleverd om Personen met een handicap te werk te stellen. De onderneming toont volgens haar aan dat deze groep mensen een belangrijke meerwaarde in de arbeidsmarkt kunnen bieden.

Manufast-ABP is door de Commissie van de Franse Gemeenschap (Cocof) erkend als een sociale onderneming die commerciële activiteiten ontwikkelt, grotendeels uitgeoefend door mensen met een handicap.

Manufast-ABP diversifieerde zich in uiteenlopende sectoren om haar klanten "all in one onder hetzelfde dak" te kunnen aanbieden.

De kernactiviteiten hebben betrekking op: Print & Mail Services (offset drukkerij, digitale drukkerij en mailing), Handling (manuele verwerking) en Data (intikken en scannen van gegevens).

Manufast-ABP is dan ook in staat om alle mailings en realisaties van klanten van A tot Z op te volgen: van de samenstelling en de analyse van databanken, over de realisatie van drukwerk tot de verzending van postpakketten. De onderneming is tevens gespecialiseerd in Handling. We denken daarbij, onder meer, aan het plooien van mappen, doosjes en displays of het opvullen daarvan met producten die vooraf in plastic folie werden verpakt. Het Data Departement kan bovendien zorgen voor de verwerking van de meest uiteenlopende reclamebons en de invoering van antwoordkaarten, vragenlijsten,....

De drie sociaal-assistenten op onze Sociale Dienst staan in voor de rekrutering en de aanwerving van medewerkers met een handicap, hun begeleiding bij het vervullen van administratieve formaliteiten, het luisteren naar hun verzuchtingen, hun oriëntatie, het formuleren van advies,…
Binnen de onderneming wordt ook kinesitherapie aangeboden, zodat gegadigden kine kunnen volgen op hun werkplek.

Manufast-ABP is dan ook een interactieve onderneming die bruggen slaat tussen twee werelden:
• De economische wereld (commerciële sector)
• De sociale wereld (non-profit sector)

De staatssecretaris had tijdens haar bezoek ook een belangrijke boodschap voor Manufast-ABP: “Tijdens deze legislatuur wil ik vanuit de federale regering zware inspanningen leveren om de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen. Een belangrijk stap vooruit in mijn beleid is de oprichting van een werkgroep Werkgelegenheid in het kader van de interministeriële conferentie “Personen met een handicap”. Deze werkgroep zal voor het eerst niet alleen ministers die bevoegd zijn voor Personen met een handicap rond de tafel brengen, maar ook de ministers van werk”.