03 dec 2008 18:54

Julie Fernandez Fernandez gaat toegankelijkheid van federale websites verbeteren

Vandaag is het een speciale dag voor ongeveer 300.000 landgenoten namelijk, de internationale dag voor Personen met een handicap. In het kader van deze dag heeft staatssecretaris voor Personen met een handicap samen met de eerste minister een concreet voorstel uitgewerkt om de toegankelijkheid van federale websites te verbeteren. Zelf ontving ze op deze symbolische dag het toegankelijkheidslabel Anysurfer voor haar beleidswebsite www.fernandez.belgium.be. De staatssecretaris communiceert vandaag reeds op haar website naar specifieke doelgroepen in aangepaste leesbaarheid voor mentaal gehandicapten en filmpjes in gebarentaal voor doven.

Vandaag is het een speciale dag voor ongeveer 300.000 landgenoten namelijk, de internationale dag voor Personen met een handicap. In het kader van deze dag heeft staatssecretaris voor Personen met een handicap samen met de eerste minister een concreet voorstel uitgewerkt om de toegankelijkheid van federale websites te verbeteren. Zelf ontving ze op deze symbolische dag het toegankelijkheidslabel Anysurfer voor haar beleidswebsite www.fernandez.belgium.be. De staatssecretaris communiceert vandaag reeds op haar website naar specifieke doelgroepen in aangepaste leesbaarheid voor mentaal gehandicapten en filmpjes in gebarentaal voor doven.

Websites zijn tegenwoordig een medium dat veel wordt gebruikt en dat qua toegang nieuwe mogelijkheden biedt voor sommige personen met een handicap. Heel wat federale websites zijn echter vandaag nog niet voldoende toegankelijk voor personen met een handicap.

De staatssecretaris voor personen met een handicap heeft samen met de eerste minister een voorstel klaar om alle nieuwe federale websites toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

Concreet zal het lastenboek bij de lancering van een aanbesteding voor de creatie van een website normen bevatten zoals de vzw Anysurfer tegenwoordig gebruikt. Deze normen garanderen personen met een handicap, slechtzienden of mensen die moeite hebben met geschreven taal toegang tot websites. Deze maatregel garandeert heel wat personen met een handicap toegang tot informatie die via federale websites wordt verspreid en komt tegemoet aan een punt in het memorandum van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap inzake nieuwe websites.

Uitgerekend vandaag ontving de federale staatssecretaris het toegankelijkheidslabel Anysurfer op haar beleidswebsite www.fernandez.belgium.be. Haar administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap beschikt tevens ook over dit label (http://handicap.fgov.be).