21 okt 2008 20:02

Julie Fernandez Fernandez wil een beslissing in de oudste dossiers

Staatssecretaris Julie Fernandez Fernandez stelt vast dat de behandelingstermijn inzake de aanvraag voor tegemoetkomingen voor personen met een handicap in een bepaald aantal gevallen meer dan 24 maanden kan bedragen. Er zijn thans inderdaad ongeveer 5% aanvragen die sedert meer dan 2 jaar in aanvraag zijn. De Staatssecretaris is van mening dat het dringend is om binnen de kortste termijnen een antwoord op deze aanvragen te geven. Julie Fernandez Fernandez heeft dus aan haar administratie gevraagd om de dossiers van de personen met een handicap die reeds zo lang op een antwoord wachten prioritair te behandelen.

Staatssecretaris Julie Fernandez Fernandez stelt vast dat de behandelingstermijn inzake de aanvraag voor tegemoetkomingen voor personen met een handicap in een bepaald aantal gevallen meer dan 24 maanden kan bedragen. Er zijn thans inderdaad ongeveer 5% aanvragen die sedert meer dan 2 jaar in aanvraag zijn. De Staatssecretaris is van mening dat het dringend is om binnen de kortste termijnen een antwoord op deze aanvragen te geven. Julie Fernandez Fernandez heeft dus aan haar administratie gevraagd om de dossiers van de personen met een handicap die reeds zo lang op een antwoord wachten prioritair te behandelen.

“Het is onaanvaardbaar dat zoveel personen zo lang moeten wachten op een beslissing om een tegemoetkoming te krijgen. Vanaf nu zal mijn administratie de oudste dossiers prioritair behandelen”, preciseerde Staatssecretaris voor personen met een handicap Julie Fernandez Fernandez.

Tot nu toe duurde de behandeling van de aanvraagdossiers waarbij belangrijke moeilijkheden opdoken zeer lang, vergeleken met de andere dossiers. Dit heeft tot gevolg dat 5% van deze dossiers sedert meer dan 24 maanden in aanvraag zijn.

Maar achter deze dossiers bevinden zich wel vaak mensen die zich in een moeilijke of precaire situatie bevinden en het is dus rechtmatig dat men die mensen zo snel mogelijk helpt.

Tijdens een vandaag gehouden vergadering met parlementsleden, legde de staatssecretaris uit welke de verschillende oorzaken van die achterstand zijn en ze stelt concrete maatregelen voor met het oog op het significant verminderen van de termijnen tegen 2010.

Inmiddels wenst ze de manier waarop die zowat 5.000 dossiers behandeld worden te wijzigen, zodat die prioritair aan bod komen.

Julie Fernandez Fernandez heeft dus aan de administratie voor personen met een handicap opdracht gegeven om bij voorkeur deze dossiers te behandelen onder de 100.000 dossiers die nog op verdere behandeling wachten.

Dit moet het mogelijk maken om de meest oude aanvragen af te sluiten, zonder veel afbreuk te doen aan de behandeling van de andere aanvragen en dit in afwachting van de maatregelen die de Staatssecretaris voor het einde van het jaar wil voorstellen in een Kwaliteitsplan.