26 apr 2024 17:37

Junior Programma Enabel 2023 - 2027

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Junior Programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Dit ontwerp bepaalt de toelatingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de aanwervings- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op junior assistenten in het kader van het Junior Programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Het Junior Programma wordt gecoördineerd door het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel. Het Junior Programma werkt met programma’s van vijf jaar (drie jaar rekrutering en twee jaar follow-up) en beoogt de inspanningen van België in zijn bijdrage aan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen te ondersteunen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.