03 dec 2010 11:08

Justitie

Detentie in humane omstandigheden

Detentie in humane omstandigheden

Minister van Justitie Stefaan De Clerck zal op vraag van de ministerraad nagaan in welke mate het elektronisch toezicht als strafuitvoering kan worden uitgebreid binnen de beschikbare budgetten. Daarnaast zal de minister 150 extra plaatsen opnemen in het detentiecentrum van Tilburg. Door de constante toename van het aantal gedetineerden en de slechte staat waarin sommige infrastructuur verkeert, is er nood aan bijkomende detentieplaatsen.