10 mei 2004 02:00

Kafkaplan voor Administratieve Vereenvoudiging

Op voorstel van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, keurde de Ministerraad het Kafkaplan voor Administratieve Vereenvoudiging goed.

Op voorstel van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, keurde de Ministerraad het Kafkaplan voor Administratieve Vereenvoudiging goed.

In het Regeerakkoord van juli 2003 werden 12 concrete vereenvoudigingsprojecten geïdentificeerd die de rompslomp voor burgers, ondernemers en ambtenaren aanzienlijk zullen verminderen. Deze XII Werken vormen de rode draad in het beleid van de Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging tijdens deze legislatuur. Op minder dan 1 jaar tijd zijn 4 van de XII Werken gerealiseerd. Zo werd de eensluidend verklaring afgeschaft, kunnen zelfstandigen, bedrijven en uitoefenaars van vrije beroepen hun belastingaangifte elektronisch invullen, worden de attesten voor federale overheidsopdrachten afgeschaft en wordt een commissie voor wetsevaluatie opgericht. Daarmee loopt de uitvoering van de XII Werken volledig volgens schema. De overige 8 Werken zijn al deels in uitvoering of worden nu opgestart. Boven op de XII Werken werden, dankzij de medewerking van andere regeringsleden, ook al andere vereenvoudigingen gerealiseerd. In totaal liggen meer dan 100 vereenvoudigingsprojecten op tafel, waarvan er vandaag reeds 33 werden gerealiseerd. Van de 70 resterende projecten zullen er 28 nog voor het einde van 2004 gerealiseerd worden (zie ook website www.vereenvoudiging.be). De opvolging van alle vereenvoudigingsprojecten zal gecoördineerd worden via het Kafkaplan. Zo kunnen de projecten nauwgezet worden opgevolgd, opdat de vooropgestelde deadlines worden gehaald. Elke 3 maanden volgt een boordtabel waarmee de vooruitgang zal worden gemeten. Het Kafkaplan is geen doel op zich, maar een continu evoluerend actieprogramma. Het kan permanent worden bijgestuurd en aangevuld wanneer nieuwe opportuniteiten zich voordoen of nieuwe projecten worden geïdentificeerd. Voor de Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging levert het Kafkaplan een belangrijk instrument om ook de komende vereenvoudigingen tijdig uit te voeren. Op die manier zal de vereenvoudiging eindelijk écht voelbaar worden voor burgers en ondernemingen.