27 nov 2003 15:00

Kalender 2004 – Als herinnering aan de viering 10 jaar Koningschap Albert II

Te koop aangeboden in 779 postkantoren en in de Infoshop van de Federale Overheid vanaf 1 december 2003.

Te koop aangeboden in 779 postkantoren en in de Infoshop van de Federale Overheid vanaf 1 december 2003.

12 emotierijke momenten vastgelegd De Kanselarij van de Eerste Minister, Algemene Directie Externe Communicatie en De Post publiceren gezamenlijk een kalender voor het jaar 2004. De kalender, waarvan 40.000 exemplaren werden gedrukt, is een herinnering aan de vele mooie momenten tijdens de succesrijke volksfeesten van 20 en 21 juli naar aanleiding van 10 jaar Koningschap van Zijne Majesteit Koning Albert II. 12 foto's werden geselecteerd van de fotografen Olivier Pollet en Henri-Louis Weichselbaum, die de leden van het Koninklijk Gezin vastlegden op heel spontane momenten. Dit "object voor verzamelaars" maakt nog eens duidelijk hoe goed het thema "hartenkoning"was gekozen. Waar te koop en tegen welke prijs? De kalender wordt vanaf 1 december tegen 5 euro te koop aangeboden in 779 kantoren van De Post, hetzij in minstens 1 postkantoor per fusiegemeente. Een lijst van de kantoren kan gevonden worden op www.post.be of via Postinfo 0800/ 97 970 tijdens de kantooruren. Hij is ook te koop in de Infoshop van de Federale Overheid, Regentlaan 54, 1000 Brussel Tel. 02/514 08 00. De kalender kan worden besteld op bovenvermeld adres, of per e-mail, infoshop@belgium.fgov.be , verzendingkosten worden aangerekend. Ten bate van het Hulpfonds van de Koningin Een deel van de opbrengst wordt gestort op het Hulpfonds van de Koningin. De vzw "Hulpfonds van de Koningin" heeft als doel de Koningin te helpen in haar liefdadige en sociale werken door, volgens haar richtlijnen, fondsen voor deze werken in te zamelen, tot haar beschikking te stellen of toe te wijzen. De vzw kan meewerken aan de oprichting of de ontwikkeling van instellingen waarvoor de Koningin een speciale belangstelling heeft. Hulp aan behoeftige en in dringende nood verkerende personen. De aanvragen om hulp die aan de Koningin worden gericht, of aan andere leden van de Koninklijke Familie, hebben vooral betrekking op financiële, woning- of sociale problemen. Elke aanvraag wordt onderzocht door het sociaal secretariaat van de Koningin en geeft aanleiding tot: · Advies of raad aan de betrokkene(n) en verwijzing naar een geschikte hulpinstelling. · Contact met de officiële instanties of betrokken instellingen (ministerie, gemeente, OCMW, RKW, RIZIV, Woningfonds, RVA, enz.) voor onderzoek of behandeling van het probleem. Voor situaties die als bijzonder en uitzonderlijk worden beschouwd, wordt een onderzoeksaanvraag gericht aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of aan de bevoegde sociale dienst. Op hun aanbeveling kan eventueel een beperkte financiële noodhulp worden toegekend door de Werken van de Koningin. Hulp aan sociale projecten De vereniging verleent ook steun aan vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratiekansen van jongeren en/of hun families te verhogen . Voor meer informatie Olivier Alsteens, directeur-generaal Externe Communicatie 02-501 03 74 Monique Wylock , Creatie & Distributie Externe Communicatie 02-287 41 88 Fred Lens, woordvoerder De Post, 02-226 22 05