04 apr 2014 19:55

Kandidatuur van de stad Brussel als gaststad van de Euro 2020

De ministerraad beslist op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo de kandidatuur van de stad Brussel als gaststad voor het Europees kampioenschap voetbal 2020 te steunen. 

De Euro 2020 vindt plaats in 13 Europese steden. Het doel is om de stad Brussel als gaststad te weerhouden. De kandidatuur moet ingediend worden door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de stad Brussel bij de UEFA en dit uiterlijk tegen 25 april 2014. Eind september 2014 worden de 13 gaststeden door de UEFA bekendgemaakt. 

De kandidatuur van Brussel gaat vergezeld van een "bid dossier", dat uit volgende documenten bestaat:

  • 3 "bid agreements", met name de "staging agreement" (uit te werken door de KBVB), de "host city agreement" (uit te werken door de KBVB, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Brussel) en de "stadium agreement" (uit te werken door de KBVB en de eigenaar van het stadion)
  • een "bid book", dat 11 hoofdstukken omvat, opgesteld op basis van templates bezorgd door de UEFA
  • "guarantees" verbonden met het "bid book"

Het "bid book" en de "guarantees" betreffen bepaalde federale bevoegdheden. In dat kader draagt de federale regering bij tot het opstellen van de documenten voor haar eigen bevoegdheden. De Belgische garanties werden in nauwe samenwerking met de bevoegde federale ministers voorbereid, zodat de wensen van de UEFA volledig in het huidge Belgische kader passen.