COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

07 mrt 2008 12:40

Kansspelcommissie

Bekrachtiging van het kb dat de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie vastlegt

Bekrachtiging van het kb dat de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie vastlegt

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat het kb van 20 december 2007 bekrachtigt. Dat kb legt de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie vast die de houders van de vergunningen van klasse A, B, C en E voor 2008 moeten betalen.

Het voorontwerp van wet werd goedgekeurd op basis van artikel 19, §1, lid 3 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.