17 jul 2009 11:53

Kansspelcommissie

Bekrachtiging van het koninklijk besluit met de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie

Bekrachtiging van het koninklijk besluit met de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 8 december 2008 bekrachtigt. Het kb regelt de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie, die de houders van de vergunningen A, B, C en E voor 2009 moeten betalen.

Het voorontwerp werd goedgekeurd in overeenstemming met artikel 19, §1, lid 3, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.