29 apr 2010 16:01

Kansspelen

Regeling van de vergunningen voor kansspelen

Regeling van de vergunningen voor kansspelen

De ministerraad heeft het aantal organisatoren van kansspelinrichtingen, beperkt tot 34. De beperking geldt voor de periode van 1 september 2010 tot 1 september 2019 en kan worden verlengd. Het gaat om de organisatoren van weddenschappen die volgens de kansspelwet (*) over een vergunning F1 moeten beschikken.

Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck en staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Justitie Carl Devlies wijzigt een aantal koninklijke besluiten die de inrichting van kansspelen regelen. 

Als het maximum aantal vergunning is bereikt, worden de vrijgekomen vegunningen in het Staatsblad en op de website van de kansspelcommissie bekend gemaakt. De aanvragen voor die vergunningen moeten binnen de maand toekomen. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de uitbater. 

Daarnaast heeft de ministerraad ook het maximumaantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV (wedkantoren) op 1000 en 60 vastgelegd.  Het gaat om vaste en mobiele inrichtingen die weddenschappen organiseren voor de duur van een evenement, sportwedstrijd of sportcompetitie. Voor de vrijgekomen vergunningen F2 voor deze klasse, geldt dezelfde procedure als voor de weddenschappen. 

De inrichtingen moeten bovendien gescheiden zijn van drankgelegenheden. Wat de spreiding van de wedkantoren betreft, geldt dat ze ten minste een kilometer van elkaar moeten verwijderd zijn, tenzij de kansspelcommissie een afwijking toestaat.

De kansspelcommissie behandelt de aanvragen voor vergunning binnen een termijn van twee maanden.

 (*) wet van 7 mei 1999.