20 jul 2006 17:00

Kansspelen

Harmonisering van de wetgeving inzake kansspelen

Harmonisering van de wetgeving inzake kansspelen

Op voorstel van Minister van Justitie Laurette Onkelinx keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de wet wijzigt over de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, het wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de wet betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en de wet die de werking en het beheer van de Nationale Loterij rationaliseert. Het voorontwerp harmoniseert de wetgeving op de kansspelen en de weddenschappen. Die vertoont op dit ogenblik een disparaat karakter. Het voorontwerp geeft duidelijker aan welke kansspelen onder het toepassingsgebied van de wet van 7 mei 1999 vallen. De algemene regel is dat kansspelen enkel kunnen in een kansspelinrichting en dat elke kansspelinrichting over een vergunning dient te beschikken die afgeleverd wordt door de kansspelcommissie. Het bewust deelnemen aan een niet-vergund kansspel wordt voor het eerst strafbaar gesteld. Naast de kansspelinrichtingen klasse I, II en III die al bestaan, worden de kansspelinrichtingen klasse IV geschapen. Het betreft hier de wedkantoren. In afwachting van een solide juridische basis om op te treden tegen internetsites, is de kanssspelcommissie voortaan bevoegd om een betrouwbaarheidscertificaat toe te kennen aan de exploitanten van een online-casino of online-wedkantoor die een reeks kwaliteitsvereisten – die de spelers beschermen – nakomen. De kansspelcommissie zelf wordt gewijzigd in haar samenstelling en in haar bevoegdheden om haar rol van regulator beter te kunnen spelen. Daarbij wordt de commissie gemachtigd om administratieve boetes op te leggen indien de parketten zouden stilzitten bij de overtreding van een strafbepaling. Wanneer de kansspelcommissie van oordeel is dat een bepaalde activiteit van de Nationale Loterij een kansspel of een weddenschap is, wordt de kansspelcommissie bevoegd als controle-orgaan. Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State en aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.