27 mrt 2009 13:00

Kansspelen

Bestrijding misbruik kansspelen

Bestrijding misbruik kansspelen

De ministerraad heeft het voorontwerp van nieuwe kansspelwet goedgekeurd. Het voorontwerp is van de hand van staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding Carl Devlies, toegevoegd aan de minister van Justitie Stefaan De Clerck. Het doel is een einde te maken aan de bestaande misbruiken en te komen tot een betere bescherming van de spelers.

Het voorontwerp biedt de bevoegdheid van de kansspelcommissie uit tot de weddenschappen, de kansspelen aangeboden via internet en de mediaspelen. Als principe geldt dat de uitbating van kansspelen verboden is, maar via vergunningen kan de kansspelcommissie uitzonderingen toestaan.

De ministerraad heeft de minister van Financiën gevraagd in overleg met de gewesten een regelgeving uit te werken zodat men de belasting op spelen, weddenschappen, automatische ontspanningstoestellen op de onlinekansspelen kan vaststellen zodra de nieuwe kansspelwet wet in werking treedt.