20 apr 2007 17:00

Kapitalisatiestelsels bij pensioeninstellingen

Coördinatie van de wetgeving over kapitalisatiestelsels

Coördinatie van de wetgeving over kapitalisatiestelsels

Minister van Pensioenen Bruno Tobback stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de wetgeving over de eenmaking en harmonisering van kapitalisatiestelsels in het kader van de wetten over de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood coördineert. Het ontwerp coördineert de wettekst die van toepassing is op het kapitalisatiestelsel bij de pensioeninstellingen die met de Rijksdienst voor pensioenen gefusioneerd zijn.