05 jun 2009 13:29

Kaupthing Bank Luxembourg

Lening van 160 miljoen euro aan het Groothertogdom Luxemburg voor de herstructurering van Kaupthing Bank Luxembourg

Lening van 160 miljoen euro aan het Groothertogdom Luxemburg voor de herstructurering van Kaupthing Bank Luxembourg

De ministerraad heeft het ontwerp van overeenkomst goedgekeurd tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg over de lening van 160 miljoen euro die België aan het Groothertogdom Luxemburg toekent voor de herstructurering van Kaupthing Bank Luxembourg.

De lening moet het faillissement van Kaupthing Bank Luxembourg (KLux), de Luxemburgse dochter van de gelijknamige Ijslandse bank, vermijden. De bank is actief in België via een bijkantoor dat zo'n 20.000 Belgische klanten heeft. De regering heeft dan ook de voorkeur gegeven aan een overname en aan een onrechtstreekse tussenkomst in de redding, zoals het geval was voor Fortis en Dexia. Deze uitzonderlijke maatregel wordt eveneens gerechtvaardigd door het feit dat het Luxemburgs garantiesysteem de tegoeden van de klanten slechts tot 20.000 euro beschermt (tegen 100.000 euro in België). 

Het Groothertogdom Luxemburg verbindt er zich bovendien toe de geleende bedragen aan te wenden voor de inschrijving op New Facility-effecten, die Kaupthing Bank Luxembourg SA uitgeeft in het kader van haar herstructurering.