03 jul 2009 10:52

Kaupthing Luxembourg S.A.

kredieten voor de lening aan het Groothertogdom Luxemburg

kredieten voor de lening aan het Groothertogdom Luxemburg

De minister van Financiën heeft van de ministerraad een volmacht gekregen om 160 miljoen euro vast te leggen en te betalen voor de leningen die de overheid heeft toegekend aan het Groothertogdom Luxemburg. De ministerraad na die beslissing naar aanleiding van de redding van de bank Kaupthing Luxembourg S.A. (zie persbericht van de ministerraad van 5 juni 2009).