29 apr 2011 14:08

Kernenergie

Bescherming van kerncentrales en kernmateriaal

Bescherming van kerncentrales en kernmateriaal

De ministerraad keurt drie ontwerpen van koninkljk besluit goed over de regelgeving voor de fysieke bescherming van kernmateriaal en kerninstallaties.

Het eerste ontwerp bepaalt en categoriseert de veiligheidszones van de kerninstallaties en de ondernemingen voor nucleair vervoer. Het legt de niveaus van veiligheidsmachtigingen vast die vereist zijn om de veiligheidszones van de kerninstallaties te mogen betreden en om het nucleair vervoer te organiseren, voor te bereiden, uit te voeren en te begeleiden.

Het tweede ontwerp stelt de minimale beveiligingsniveaus vast, de verplichtingen van de exploitanten, de procedures voor de erkenning van de ingevoerde stelsels voor fysieke beveiliging en de maatregelen voor het verlies van kernmateriaal.

Het derde ontwerp vervolledigt het geheel met een stelsel voor de categorisering en de bescherming van documenten van het materiaal, de installaties en de fysieke beveiliging.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.