14 okt 2011 14:49

Kernenergie

Heffingen voor het FANC

Heffingen voor het FANC

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de bestaande heffingen voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verhoogt en een bijkomende heffing voor het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-Cen) invoert.

Om de kosten en investeringen voor de activiteiten van het FANC te financieren, betalen de producenten, instellingen en personen voor wie die activiteiten dienen, heffingen. Aangezien de activiteiten van het FANC in de komende jaren zullen toenemen, stemt de ministerraad nu in met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om vanaf 2012 de heffingen te verhogen. 

Het gaat om:

  • een verhoging met 7% voor installaties van klasse I om de reserves voor de modernisering van het radiologisch toezicht herop te bouwen
  • een verhoging met 5% voor alle houders van vergunningen, erkenningen en geregistreerden om extra personeelsleden voor de  fysieke beveiliging aan te werven
  • een bijkomende heffing voor het SCK-Cen om extra middelen voor het Myrrha-project te financieren