14 okt 2011 14:49

Kernenergie

Berekening van het aansprakelijkheidsbedrag van de exploitanten en vervoerders van nucleaire stoffen en het Studiecentrum voor Kernenergie als exploitant van een kerninstallatie

Berekening van het aansprakelijkheidsbedrag van de exploitanten en vervoerders van nucleaire stoffen en het Studiecentrum voor Kernenergie als exploitant van een kerninstallatie

SCK-CEN

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette en minister van Financiën Didier Reynders om het  huidige aansprakelijkheidsbedrag bij ongevallen van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) als exploitant van een kerninstallatie te behouden. Het SCK-CEN heeft de ministers immers in een brief gevraagd om het bedrag waarvoor het bij een ongeval aansprakelijk kan zijn beter af te stemmen op het risico.

Het SCK-CEN betaalt tot nu toe hetzelfde bedrag als de vermogenscentrales, hoewel het risico beduidend lager is. Vanaf 1 januari 2012 worden de aansprakelijkheidsbedragen voor de kerninstallaties verhoogd tot 1,2 miljard euro (wetsvoorstel 53/1597). 

De ministerraad beslist nu het SCK-CEN te erkennen als installatie met een beperkt risico, wat inhoudt dat het huidige bedrag van 297 472 229,73 euro blijft gelden. Dat betekent ook dat de slachtoffers bij een ongeval op dezelfde bescherming kunnen rekenen als nu.

Exploitanten en vervoerders van nucleaire stoffen

Hetzelfde geldt voor de exploitanten en vervoerders van nucleaire stoffen. Het bedrag waarvoor ze aansprakelijk zijn wordt om dezelfde redenen eveneens behouden op 297 472 229, 73 euro.   

De ministerraad keurt hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het kb van 22 december 2000 met de erkenning van het SCK-CEN aanpast en een ontwerp van kb dat het maximale schadebedrag voor de vervoerder en de exploitant vastlegt.