20 jul 2006 17:00

Kinderbijslag en overheidssector

Beheer en betaling van de kinderbijslag voor het personeel van de overheidssector

Beheer en betaling van de kinderbijslag voor het personeel van de overheidssector

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de ministerraad een nota goed over de kinderbijslag voor het personeel van de federale overheidssector. Het gaat hem hier vooral om het toevertrouwen van het beheer en de betaling van de kinderbijslagen voor het personeel van de federale overheidssector aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). De maatregel geldt voor alle federale overheidsdiensten (FOD's en POD's), de openbare instellingen voor sociale zekerheid en de instellingen van openbaar nut die tot hiertoe zelf de kinderbijslag betaalden.