11 apr 2008 16:51

Kinderbijslag voor het eerste kind van zelfstandigen

Kinderbijslag voor het eerste kind van zelfstandigen met 10 euro verhoogd

Kinderbijslag voor het eerste kind van zelfstandigen met 10 euro verhoogd

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de kinderbijslag van eerste rang in de regeling van gezinsbijslag voor zelfstandigen verhoogt.

Het ontwerp dat minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle voorstelde, verhoogt het basisbedrag van de kinderbijslag voor het eerste kind in de regeling voor zelfstandigen met 10 euro. De maatregel is een van de beslissingen van het begrotingsconclaaf 2008 en vormt een eerste stap in de gelijkstelling van de minimumuitkeringen van het sociaal statuut van zelfstandigen met die van het statuut van werknemers.

Het ontwerp kreeg een positief advies van het algemeen bestuur Comité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen.