13 mrt 2009 10:58

Kinderbijslag voor kinderen met handicap

Alle kinderen met een handicap komen voortaan in aanmerking voor het nieuwe berekeningssysteem voor de verhoogde kinderbijslag

Alle kinderen met een handicap komen voortaan in aanmerking voor het nieuwe berekeningssysteem voor de verhoogde kinderbijslag

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat de toegang tot de verhoogde kinderbijslag verbetert voor alle kinderen met een handicap. 

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Personen met een handicap Julie Fernandez Fernandez geeft vanaf 1 mei 2009 alle kinderen met een handicap toegang tot het nieuwe evaluatiesysteem. Het wordt uitgebreid tot zowat 3.900 jongeren die op 1 mei 2009 tussen 16 en 21 jaar oud zijn, de maximumleeftijd om de verhoogde kinderbijslag te genieten. Het maximumbedrag zal eveneens naar boven toe worden herzien en zal tot 487,60 euro kunnen bedragen voor de zwaarste handicaps.

Momenteel komen alleen de kinderen met een handicap die na 1 januari 1993 geboren zijn in aanmerking voor de nieuwe evaluatieschaal. Dat nieuwe berekeningssysteem werd ingesteld in 2003 en meet het bedrag van de bijslag op basis van drie pijlers:

  1. de fysieke of mentale handicap
  2. de activiteit en de deelname van het kind
  3. de gevolgen voor de familiale omgeving
Dat systeem maakt het mogelijk om beter rekening te houden met de behoeften, inclusief die in functie van de familiale en sociale omgeving.   Voor de kinderen met een handicap die geboren zijn voor 1 januari 1993, hield men enkel rekening met de fysieke of mentale handicap voor het berekenen van de bijslag, meteen maximum van 439,70 euro voor de zwaarst gehandicapten.