27 mrt 2009 13:00

Kinderbijslag voor kinderen met handicap - zelfstandigen

Alle kinderen met een handicap komen voortaan in aanmerking voor het nieuwe berekeningssysteem voor de verhoogde kinderbijslag - zelfstandigen

Alle kinderen met een handicap komen voortaan in aanmerking voor het nieuwe berekeningssysteem voor de verhoogde kinderbijslag - zelfstandigen

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat de toegang tot de verhoogde kinderbijslag verbetert voor alle kinderen met een handicap in de regeling voor zelfstandigen.

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en staatssecretaris voor Personen met een handicap Julie Fernandez Fernandez geeft vanaf 1 mei 2009 alle kinderen met een handicap toegang tot het nieuwe evaluatiesysteem. Het gaat om dezefde beslissing als de ministerraad op 13 maart 2009 heeft genomen voor de regeling van werknemers.