24 nov 2006 16:00

Kinderbijslag voor zelfstandigen

Maatregelen voor de kinderbijslag van kinderen met een handicap uitgebreid

Maatregelen voor de kinderbijslag van kinderen met een handicap uitgebreid

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en minister van Middenstand Sabine Laurelle om een aantal maatregelen voor de kinderbijslag van kinderen met handicap geboren na 1 januari 1996 uit te breiden naar kinderen die geboren zijn op 1 januari 1993 of later. Er bestaan gelijkaardige maatregelen in het stelsel van kinderbijslag voor werknemers. De maatregel treedt in werking op 1 januari 2007. Het koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20 en 26 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen en van het koninklijk besluit van 25 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 20, 26, 25 §2 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen gaat voor advies naar de Raad van State.