29 mei 2009 12:28

Kinderbijslag zelfstandigen

Jaarlijkse kinderbijslag voor kinderen van zelfstandigen tussen 18 en 24 jaar verhoogd

Jaarlijkse kinderbijslag voor kinderen van zelfstandigen tussen 18 en 24 jaar verhoogd

De jaarlijkse kinderbijslag voor kinderen van zelfstandigen tussen 18 en 24 jaar wordt verhoogd van 25 euro tot 50 euro. De ministerraad heeft hierover twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd (*).

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle voert het akkoord van het begrotingsconclaaf 2009 uit. De maatregel treedt in werking op 1 juli 2009.

(*)

  • kb tot wijziging van art. 44ter van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.
  • kb tot wijziging van het kb van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, betreffende de jaarlijkse bijslag ten gunste van de rechtgevende kinderen die tussen 18 en 24 jaar oud zijn.