22 jul 2008 11:33

Kinesitherapeuten

Planning van het aanbod aan kinesitherapeuten

Planning van het aanbod aan kinesitherapeuten

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx om het systeem van de planning van het aanbod aan kinesitherapeuten te versoepelen (*). Het jaarlijkse aantal kinesitherapeuten dat een erkenning kan aanvragen wordt tot 2015 op 450 behouden, en daarnaast zullen de niet-gebruikte RIZIV-nummers voor privé-praktijken worden gerecupereerd. Die maatregelen sluiten aan op de aanbeveling van de planningscommissie die vastgesteld heeft dat er een grotere behoefte is aan kinesitherapeuten en dat een aantal erkende kinesitherapeuten geen verstrekkingen verleent op basis van de nomenclatuur voor privé-praktijken.  

(*) kb tot wijziging van het kb van 20 juni 2005 tot vaststelling van  de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen.