22 okt 2010 13:25

Kinesitherapeuten

Vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

Vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

De quota 2010 kinesitherapie laten 701 gediplomeerde kinesitherapeuten - 409 Nederlandstaligen en 293 Franstaligen – toe om verstrekkingen uit de RIZIV-nomenclatuur te verrichten in privékabinetten. De gediplomeerde kinesitherapeuten die deze verstrekkingen wensen te verrichten ontvangen – in afwachting van het vergelijkend examen – een voorlopig RIZIV-nummer. Dit voorlopig nummer is geldig tot 31 december 2010.

Vermits het aantal kinesitherapeuten ingeschreven voor het examen respectievelijk 252 Nederlandstaligen en 392 Franstaligen bedraagt, neemt de Ministerraad akte van het feit dat het examen voorzien bij het koninklijk besluit van 20 juni 2005 en vastgelegd door het ministerieel besluit van 1 september 2010 voor de Franstalige kandidaten zal plaatsvinden op 30 oktober 2010.

De Ministerraad heeft beslist om een denkproces op te starten over de wenselijkheid om een dergelijk examen in de toekomst te organiseren, gelet op het unaniem advies van de Planningscommissie van 18 mei 2010 dat voorstelde om dit examen af te schaffen.

In functie van de vordering van dit denkproces, heeft de Ministerraad eveneens beslist dat de voorlopige RIZIV-nummers eventueel zouden kunnen worden verlengd door de minister van Volksgezondheid na 31 december 2010.