08 feb 2017 16:43

Kingdom of Belgium new € 3.0 billion 0.50% 7-year OLO 82 & € 3.0 billion 2.25% 40-year OLO 83- benchmark: samenvatting van de uitgifte

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

In bijlage vindt u een samenvatting van de syndicatie voor de uitgifte van een nieuwe OLO-benchmark met dubbele tranche  van 7 en 40 jaar.  Dit is de tweede van de drie aangekondigde OLO- uitgiften met een vaste coupon voor 2017.
Deze uitgifte heeft 6 miljard euro opgebracht, zodat reeds meer dan een derde van het OLO-financieringsplan gerealiseerd werd.
Bovendien, en volledig in de lijn van de strategie van het Koninkrijk België, heeft deze uitgifte een positief effect op de  algemene parameters van het  risicobeheer en op de gemiddelde looptijd in het bijzonder.