18 jun 2021 16:22

Kitir en Khattabi verhogen klimaatsteun aan partnerlanden

Op voorstel van Meryame Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking, en Zakia Khattabi, minister van Klimaat, keurde de ministerraad de besteding van een extra budget voor klimaatprojecten goed. Dit budget – 12 miljoen euro per jaar – komt bovenop het budget voor ontwikkelingssamenwerking en dient om onze partnerlanden te helpen om klimaatverandering het hoofd te bieden. "Dit maakt deel uit van een reeks maatregelen om het budget voor internationale klimaatfinanciering aanzienlijk te verhogen", zeggen Kitir en Khattabi. "Met deze regering nemen we alvast onze verantwoordelijkheid."

De COVID-pandemie maakt dat de aandacht voor klimaatverandering op de achtergrond is geraakt het voorbije jaar. De federale regering laat het echter niet bij woorden. Integendeel. Net zoals de strijd tegen COVID een gedeelde en wereldwijde verantwoordelijkheid is, is ook de bescherming van onze planeet een gedeelde verantwoordelijkheid. Bovendien is het tegengaan van klimaatverandering een kwestie van sociale rechtvaardigheid. De klimaatverandering treft de meest kwetsbaren eerst.

Ministers Meryame Kitir en Zakia Khattabi vinden het belangrijk dat deze federale regering niet bij de pakken blijft zitten. Deze extra federale bijdrage moet onze partnerlanden ondersteunen om de engagementen van het Akkoord van Parijs in te lossen. Daarnaast zullen de middelen ook gebruikt worden bij de uitvoering van klimaatspecifieke acties in domeinen waarin ons land bijzondere expertise heeft: duurzaam beheer van ecosystemen, duurzame landbouw en duurzame stedelijke sociaal-economische groei.

Meryame Kitir: “Het zijn de meest kwetsbaren die het hardste de concrete impact voelen van klimaatverandering. Zo leeft maar liefst 50% van de bevolking in Niger in voedselonzekerheid. Vorige zomer vonden daar nog de ergste overstromingen ooit plaats. In Mozambique wonen dan weer duizenden gezinnen nog altijd in opvangcentra na de zware stormen die hen in 2019 troffen. En in Centraal Afrika zijn er enorme uitdagingen om het behoud van de Congolese bossen – cruciaal voor de lokale bevolking en eigenlijk de hele wereld – te verzekeren. Tegelijk dragen zij er de minste verantwoordelijkheid voor. Daarom moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen, naar onze draagkracht en met onze middelen: om duurzame landbouw, duurzaam beheer van ecosystemen en duurzame lokale gemeenschappen te ondersteunen. Klimaatverandering stopt niet aan onze grenzen. Met deze beslissing sturen we een duidelijk signaal uit dat de klimaatstrijd deze federale regering menens is.

Zakia Khattabi: "Door zich te verbinden aan het Akkoord van Parijs, engageerden alle landen zich om hun klimaatdoelstellingen uit te werken en mee te delen in de vorm van ‘Nationally Determined Contributions (NDCs)’. Samen met de nationale aanpassingsplannen vormen deze NDCs de hoeksteen van het klimaatbeleid. Terwijl de klimaatverandering en de diverse gevolgen ervan een ontwrichtend effect hebben op voedselzekerheid, op de ontwikkeling en ook de politieke stabiliteit, hebben sommige partnerlanden het moeilijk om aan hun verplichtingen te voldoen. In dit kader bieden we onze partnerlanden nu extra financiële steun, precies om hen in staat te stellen hun verbintenissen zo goed mogelijk na te komen.”

Khattabi en Kitir zullen binnenkort ook concrete projecten voorstellen in het kader van deze klimaatfinanciering. Het regeerakkoord – dat in een verhoging van de klimaatfinanciering voorziet, los van het budget voor ontwikkelingssamenwerking – en het Akkoord van Parijs, vormen daar het kompas voor. Multinationale partnerorganisaties zullen de projecten uitvoeren.