07 dec 2002 01:00

Klagen over de pensioenen kan nu ook on line

Vandaag publiceert de Ombudsdienst Pensioenen zijn website www.ombudsmanpensioenen.be.

Vandaag publiceert de Ombudsdienst Pensioenen zijn website www.ombudsmanpensioenen.be.

Via de website laten wij iedereen uitgebreid kennis maken met de aard van onze dienstverlening en de spelregels van de Ombudsdienst. Wij bieden een interactieve site aan die de klager ook de mogelijkheid biedt om zijn klacht on line in te dienen. De surfer ontdekt wat wij kunnen doen en hoe wij het doen. Met welke klachten kan men bij ons terecht? Wat doen wij met de klacht? Ook ons laatste jaarverslag staat op de site en kan naar believen afgedrukt of opgeslagen worden. Verder zijn er veel nuttige links: naar de sites van de pensioendiensten, andere ombudsdiensten en interessante sites waar meer informatie kan gevonden worden over de pensioenen en onderwerpen die er nauw mee verbonden zijn. Bijna drie miljoen mensen krijgen maandelijks een wettelijk pensioen van één of meer Belgische pensioendiensten. Het publiek verandert voortdurend. Bij dergelijke aantallen is het bijna onvermijdelijk dat er voor een deel van de gepensioneerden af en toe iets misloopt: fouten, vertragingen, gebrekkige informatie, onzorgvuldigheid, onbehoorlijk bestuur, en andere onvolkomenheden. Bemiddelen om die tekortkomingen ongedaan te maken is één van de hoofdopdrachten van de Ombudsdienst Pensioenen. De Ombudsdienst is reeds goed gekend bij het publiek. Hij heeft sinds 1 juni 1999 al 5000 klachten ontvangen. Voor de gegronde klachten heeft de Ombudsdienst in 90 % van de gevallen voor een oplossing gezorgd, bijvoorbeeld een verhoging van het toegekend pensioenbedrag. Met de publicatie van deze website zetten wij een nieuwe stap op de weg naar algemene bekendheid van de Ombudsdienst Pensioenen. Dit is een essentiële voorwaarde voor de democratische invulling van onze ombudsopdracht. Niet alleen de nieuw gepensioneerden en de burgers die reeds langer een pensioen genieten, maar alle burgers moeten weten dat er een Ombudsdienst bestaat die pensioenproblemen helpt oplossen en gemakkelijk te bereiken is. Voor meer informatie Guido Schuermans (N) en Jean Marie Hannesse (F) Ombudsdienst Pensioenen WTC III Simon Bolivarlaan 30, bus 5 1000 Brussel Tel.: 02/274.19.80 Fax: 02/208.31.43 e-mail: ombud.pen@skynet.be