03 mrt 2023 16:01

Klimaat: federale adaptatiemaatregelen 2023-2026

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi akte van de finale versie van de adaptatiemaatregelen 2023-2026 die werden genomen met het oog op een klimaatbestendige samenleving in 2050.

Volgend op de beslissing van de federale ministerraad op 24 juni 2022, werd een publieke raadpleging uitgevoerd op basis van een voorontwerp van de federale adaptiemaatregelen. Dit resulteerde in een finale versie die 28 federale maatregelen vastlegt om onze samenleving aan te passen aan de huidige of verwachte klimaatverandering en de effecten ervan. 

De adaptatiemaatregelen werden geïdentificeerd binnen een federale taskforce “adaptatie”, die bestaat uit deskundigen van de verschillende betrokken federale administraties. Elke federale overheidsdienst werd uitgenodigd om een of meerdere ontwerpmaatregel(en) binnen de federale bevoegdheden en in lijn met de Europese adaptatiestrategie voor te stellen. De voorgestelde maatregelen worden ondergebracht in acht actiedomeinen: onderzoek, biodiversiteit, infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen, gezondheid, risico-en crisisbeheer, internationale samenwerking, en bewustmaking. Deze lijst met federale adaptatiemaatregelen zal worden uitgevoerd in de periode 2023- 2026 en zal twee evaluaties doorlopen: eind 2024 (mid-term evaluatie) en eind 2026 (eindevaluatie).