08 nov 2022 10:23

Klimaatfinanciering: Brussels en Waals gewest trekken 6 miljoen uit voor projecten van Enabel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest bieden extra financiering voor verschillende klimaatprojecten van de Belgische gouvernementele samenwerking, uitgevoerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. De aankondiging komt in de marge van COP-27, de mondiale klimaatconferentie die van 6 tot 18 november in Egypte plaatsvindt.

"De strijd tegen de klimaatverandering is dé uitdaging van deze eeuw. Nieuwe vormen van partnerschappen zijn nodig voor meer impact. Het verheugt mij dat het Waalse en het Brusselse Gewest hun krachten bundelen met het federale niveau om de klimaatprojecten te versterken die Enabel in verschillende landen uitvoert. Dat vergroot onze gezamenlijke impact. In de marge van COP27 geven we samen het goede voorbeeld en daar ben ik heel blij mee," klinkt het bij Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel.

Waals Gewest

Wallonië zal voor 2 miljoen euro aanvullende activiteiten financieren op de thematische portefeuille ‘Sahel’ van de Belgische gouvernementele samenwerking. Het budget is gelijk verdeeld over Senegal en Burkina Faso. In beide landen werken de gekozen projecten aan het herstel, het beheer en de duurzame ontwikkeling van bos-ecosystemen in het kader van de Grote Groene Muur. Zo willen ze de bevolking weerbaarder maken tegen de klimaatverandering.

Een ander project betreft het Tanganyikameer in Centraal-Afrika. Dat wordt regelmatig getroffen door stortregens, aardverschuivingen en overstromingen. Ook treedt het meer soms buiten zijn oevers. Deze rampen worden nog verergerd door de opwarming van de aarde en de invloed van de mens op de ecosystemen. Al deze klimaatverschijnselen veroorzaken aanzienlijke schade aan de infrastructuur en eisen hun tol aan mensenlevens. Het project wordt door de EU gefinancierd en uitgevoerd door Enabel. Het Waals Gewest financiert daarbij de installatie van zonnepanelen op laboratoria voor wateranalyse in Bujumbura (Burundi), waar het bestuur van het Tanganyikameer gevestigd is.

Technici in Mozambique bewaken het ontziltingsproces van drinkwater

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Gewest financiert (2 miljoen euro, 2023-2025) de aanleg van infrastructuur om de steden Rubavu, Musanze en Rwamagana in Rwanda te beschermen tegen overstromingen. Die activiteiten passen in een project van de Belgische gouvernementele samenwerking voor duurzame stadsontwikkeling.

Een tweede project heeft betrekking op de stadsontwikkeling in Palestina (1 miljoen euro, 2023-2025). Doel is klimaatbestendige openbare ruimten te realiseren. De activiteiten omvatten aanpassingsmaatregelen aan de klimaatverandering door rekening te houden met hitte-eilanden, overstromingen of aardverschuivingen. Daartoe worden bomen aangeplant, groendaken aangelegd, reflecterende materialen gebruikt en water opgevangen met natuurlijke filtratie. Verder worden beschermingsmaatregelen genomen tegen het stijgende waterpeil. Het project maakt deel uit van de Belgische gouvernementele samenwerking met Palestina.

Een derde project (1 miljoen euro, 2024-2026) vormt een aanvulling op het landenprogramma van de Belgische gouvernementele samenwerking met Mozambique, dat op 7 november werd aangekondigd. Hier worden dorpen uitgerust met een netwerk voor drinkwatervoorziening en een systeem voor ontzilting op hernieuwbare energie.

"Ik ben blij dat de federale en regionale overheden hun krachten bundelen voor klimaatfinanciering. Daarmee concretiseren zij hun wens om de ‘Team Belgium’-aanpak voort te zetten. Zo willen ze de synergieën tussen de politieke niveaus versterken om de samenhang en de impact van klimaatprojecten te vergroten,” aldus Jean Van Wetter.