16 mrt 2007 16:00

Klinische gegevens voor gezondheidsbeleid

Regeling van de mededeling van klinische en verpleegkundige gegevens aan de minister van Volksgezondheid

Regeling van de mededeling van klinische en verpleegkundige gegevens aan de minister van Volksgezondheid

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels bepaalt voor de melding van bepaalde ziekenhuisgegevens aan de minister van Volksgezondheid. Om het gevoerde gezondheidsbeleid te ondersteunen, worden er klinische en verpleegkundige gegevens in de ziekenhuizen opgevraagd. De opvraging van de verpleegkundige gegevens beantwoordt niet meer aan de reële behoeften. Daarom bepaalt het ontwerp nu de nieuwe gegevens die nodig zijn. Verder vermeldt het ontwerp dat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk mag zijn. Dit is een technische aanpassing die toelaat om nauwkeuriger gegevens te hebben voor het epidemiologisch onderzoek naar onder andere Sars en vogelgriep. Een tweede deel van het ontwerp omvat de nieuwe registratie van MUG-gegevens. Hierdoor zal men de werking van de MUG-diensten kunnen verbeteren.