19 dec 2020 06:48

Klinische netwerking tussen ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed betreffende de uitsluiting van de ziekenhuisnetwerken van het concentratietoezicht van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Dit wetsontwerp betreft de uitsluiting van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken van het concentratietoezicht van de Belgische Mededingingsautoriteit. Eén van de doelstellingen is dat de ziekenhuizen zo snel mogelijk de in 2019 besliste hervorming van de sector kunnen uitvoeren die de ziekenhuizen verplicht tot een locoregionaal ziekenhuisnetwerk te behoren.

Het voorontwerp zal voorgelegd worden aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de toepassing van de voorafgaande controle op concentraties van de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft.