29 mei 2009 12:28

KMO-plan

Stand van zaken van het KMO-plan

Stand van zaken van het KMO-plan

Minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle heeft bij de ministerraad verslag uitgebracht over de uitvoering van het KMO-plan. Het KMO-plan dat de ministerraad op 10 oktober 2008 heeft goedgekeurd,  moedigt de oprichting van ondernemingen aan, verhoogt de zekerheid van ondernemers, verbetert de relaties tussen KMO's en de overheid en verbetert het sociaal statuut van de zelfstandigen.