03 jul 2009 10:52

KMO-plan

Uitoefening van cijferberoepen door een vennootschap

Uitoefening van cijferberoepen door een vennootschap

Minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne hebben de ministerraad een voorontwerp van wet voorgesteld dat de beoefenaars van vrije en gereglementeerde cijferberoepen de kans biedt hun activiteiten onder de vorm van een vennootschap uit te oefenen en zo hun aansprakelijkheid te beperken. Het gaat om beroepen als erkende boekhouders, boekhouder-fiscalisten, externe accoutants, externe belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren.  

De maatregel kadert in het KMO-plan dat de ministerraad op 10 oktober 2008 heeft goedgekeurd.

Doordat het vrije en gereglementeerde cijferberoep als rechtspersoon wordt uitgeoefend, staat de klant tegenover een expert, die meer vat heeft op de complexe aspecten van zijn beroep. Vooral op het vlak van de duurzaamheid, de middelen en de transparantie biedt de vennootschap meer garanties. Voor de expert zelf biedt de uitoefening als rechtspersoon de mogelijkheid om op het einde van de loopbaan het klantenbestand over te dragen. Op die manier blijft de persoonlijke aansprakelijkheid, die anders nog lang na de stopzetting van de activiteiten blijft duren, beperkt.