01 apr 2004 19:00

Koninklijk besluit tot oprichting van een federaal comité en lokale comités voor de beveiliging van de havenfaciliteiten

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, van vice-premier en minister van Begroting en Overheidsbedrijven Johan Van de Lanotte en van minister van Mobiliteit en Sociale Economie Bert Anciaux keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van een federaal comité en van lokale comités voor de beveiliging van havenfaciliteiten.

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, van vice-premier en minister van Begroting en Overheidsbedrijven Johan Van de Lanotte en van minister van Mobiliteit en Sociale Economie Bert Anciaux keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van een federaal comité en van lokale comités voor de beveiliging van havenfaciliteiten.

Sedert een aantal jaren wordt internationaal werk gemaakt van een betere beveiliging van de schepen en havens omdat niet alleen het luchtverkeer, maar ook het zeetransport kwetsbaar is voor terroristische aanslagen. Terzake kwam ook een Europese verordening tot stand op 22 maart van dit jaar die moest omgezet worden in Europees recht met ingang van 1 juli 2004. Het goedgekeurde koninklijke besluit beoogt de oprichting van een federaal comité en lokale comités overeenkomstig de bepalingen van de voorliggende EU-verordening. De lokale comités worden opgericht in de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Oostende, Brussel en Luik. Het centrale federale comité zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale overheidsdienst en experten inzake veiligheid in het algemeen en inzake nautica in het bijzonder. Het federale comité krijgt als opdracht een uniform algemeen beleid uit te werken op het vlak van de beveiliging van havens en zal ook instaan voor de uiteindelijke goedkeuring van de veiligheidsbeoordelingen en de veiligheidsplannen. De lokale comités bestaan minimaal uit leden van de lokale politie, de federale politie, de douane, de veiligheid van de staat en de havenkapitein. De leden zullen vanuit hun expertise en dagelijkse werkzaamheden samenkomen om een advies uit te brengen over de hen voorgelegde beveiligingsplannen voor de havens.