11 apr 2008 16:51

Koninklijke Munt van België

Opvolging van de acties voor de toekomst van de Koninklijke Munt van België

Opvolging van de acties voor de toekomst van de Koninklijke Munt van België

Minister van Financiën Didier Reynders legde de ministerraad het verslag voor over de vooruitgang van de beslissingen over de Koninklijke Munt van België. Op 30 maart 2007 had de ministerraad beslist een aantal acties te ondernemen voor de toekomst van de Koninklijke Munt van België op basis van een financiële audit van de instelling.  

Het verslag vermeldt de vooruitgang van:

  • de werkgroep analytische boekhouding
  • het ophalen van de achterstand voor de rekeningen van 2004 en 2005
  • de overheidsopdracht voor advies over de herziening van de structuur van de KMB
  • de overheidsopdracht voor advies over de herziening van de boekhoudmethodes
  • de uitbesteding van de  beveiliging tegen diefstal
  • de herziening van de tarieven voor laboratoriumonderzoeken die de KMB uitvoert
  • de uitbesteding van commerciële activiteiten zoals marketing en mailing
  • de uitbesteding van verpakking van producten
  • het ter beschikking stellen van personeel van FOD Financiën.