23 dec 2022 16:58

Koopkrachtpremie voor werknemers van bedrijven die goed presteerden in 2022

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een koopkrachtpremie voor werknemers van ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald.

Indien bedrijven in de loop van het jaar 2022 goede of uitzonderlijke resultaten hebben geboekt, krijgen zij de mogelijkheid om hun werknemers een eenmalige premie toe te kennen van maximaal 500 euro. In het geval van uitzonderlijke hoge winst, kan de premie tot 750 euro bedragen.

De koopkrachtpremie kan alleen worden uitgegeven tot en met 31 december 2023 en is geldig tot en met 31 december 2024. De premie is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Op fiscaal gebied is bepaald dat de koopkrachtpremie vrijgesteld is van belasting. De koopkrachtpremie en de daarop verschuldigde bijzondere bijdrage vormen beroepskosten.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie