11 jul 2008 11:25

Kringloopfonds

Goedkeuring van de krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het Kringloopfonds werden goedgekeurd

Goedkeuring van de krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het Kringloopfonds werden goedgekeurd

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de goedkeuring van de krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het Kringloopfonds (KLF) op 15 april en 20 mei 2008 werden goedgekeurd. Dit dossier werd aan de ministerraad voorgelegd door minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena.

Het ontwerp keurt ook de dossiers goed die aan het KLF worden voorgelegd in het kader van de globale contracten die vóór 8 juni 2008 met de alternatieve financiële actoren werden gesloten (Crédal, Sowescom, Trividend, Hefboom, Triodos). Deze goedkeuring heeft betrekking op de krediet- en achtergestelde leningdossiers en op de participatiedossiers die tot 1 januari 2009 door de Raad van Bestuur van het KLF worden goedgekeurd.