22 jul 2008 11:33

Kruispuntbank ondernemingen

Versterking van de kruispuntbank van ondernemingen

Versterking van de kruispuntbank van ondernemingen

De ministerraad heeft beslist om de rol van de Kruispuntbank van ondernemingen uit te breiden.

Het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle  heeft als doel de Kruispuntbank van ondernemingen als unieke gegevensbron van talrijke ondernemingsgegevens te verbeteren. Het voorstel geeft nu een precieze omschrijving van de ondernemingen die in de Kruispuntbank moeten worden opgenomen. Daarnaast zullen ondernemingen die wegens overlijden of faillissement niet meer bestaan ambtshalve uit de Kruispuntbank van ondernemingen worden geschrapt.

Het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 dat de ministerraad heeft goedgekeurd, wordt na raadpleging van de Raad van state en de betrokken ordes en instituten van de vrije en betrokken beroepen  opnieuw aan de ministerraad voorgelegd.